За Нас

  • about_us_slider_1
  • about_us_slider_2

Краток Историјат

ПЗУ ординација по нуклеарна медицина ТИРЕОДИЈАГНОСТИКА е специјалистичка ординација од областа на тироидологијата.

Носител на дејноста е Д-р Татјана Јосифовска, специјалист по нуклеарна медицина со 24 годишно работно искуство во областа на тироидологијата (од 1990 -2008 година вработена на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина, од 2008 - април 2014 година во ПЗУ ТИРЕОМЕДИКА, и од мај 2014 година во ПЗУ ТИРЕОДИЈАГНОСТИКА).