Сертификати

redpassion_large

Здружение по нуклеарна медицина на Р. Македонија

Тироидна патологија

redpassion_large

Здружение по нуклеарна медицина на Р. Македонија

Современи дијагностички методи

redpassion_large

ESNM 56th CEE Course

redpassion_large

Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Република Македонија

Хипотироидизам епидемија на 21-от век

redpassion_large

Здружение по нуклеарна медицина на Р. Македонија

За тироидната патологија

redpassion_large

Лекарска комора на Р. Македонија

Лиценца за работа

redpassion_large

International Anatomic Energy Agency Fellowship Programme

redpassion_large

Здружение на доктори по медицина, Специјалисти по медицинска биохемија

Референтни вредности на тиреоидни маркери кај гравидни жени

redpassion_large

Здружение по нуклеарна медицина на Р. Македонија

Новини во нуклеарната медицина